Να στείλετε μήνυμα
Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd
επιχείρηση
Προϊόντα
PCR κύριο μίγμα
Πραγματικός - χρονικό PCR μίγμα
Ένα RT QPCR βημάτων κύριο μίγμα
Κατασκευή βιβλιοθήκης NGS
Εξάρτηση εξαγωγής νουκλεϊνικού οξέος
Ηλεκτροφόρηση δεικτών DNA
Λεκές πηκτωμάτων νουκλεϊνικού οξέος
Απομονωτής ηλεκτροφόρησης DNA
Αντίστροφα PCR Transcriptase αντιδραστήρια
Στήλη περιστροφής πυριτίου
Τεχνητά διαγνωστικά προϊόντα